Policjant od orzeczenia o braku zdolności do służby odwoła się do jednej z trzech poradni medycyny p PDF Drukuj Email

 

MSWiA przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Nowe przepisy precyzują, jakie osoby będą mogły wykonywać zadania służby medycyny pracy dla funkcjonariuszy. 

 

Badania profilaktyczne, tak jak zwykłych cywilnych pracowników, będą mogli prowadzić lekarze posiadający odpowiednią specjalizację, m.in. w dziedzinie medycyny pracy, medycyny przemysłowej, morskiej i tropikalnej. Będą je mogli świadczyć także lekarze, którzy byli zatrudnieni na pełnym etacie co najmniej sześć lat jako lekarze medycyny pracy lub poradni dla młodocianych działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Ponadto badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników, których dane zawierają informacje niejawne, mogą przeprowadzać tylko lekarze posiadający stosowne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
Projekt określa też, które jednostki medycyny pracy będą rozpatrywać odwołania od orzeczeń ostanie zdrowia funkcjonariuszy, wydanych przez lekarzy z poradni badań profilaktycznych. Funkcję jednostek odwoławczych mają pełnić trzy poradnie medycyny pracy, które na co dzień są częścią zakładów opieki zdrowotnej MSWIA: w Łodzi, Gdańsku oraz w Katowicach.

 

Rzeczpospolita

| 23.8.2010 | rubryka: Prawo co dnia | strona: 5 | autor: zal
 
©2010 Powered by Minicity.it