Stanowisko ws. braku waloryzacji płac funkcjonariuszy PDF Drukuj Email

                                                                                              Warszawa, 14.09.2010 r.

      ZZ-560/2010

 

STANOWISKO

Prezydium ZG NSZZ Policjantów

ws. braku waloryzacji płac funkcjonariuszy Policji

 

             Prezydium ZG NSZZ Policjantów, po zapoznaniu się z informacjami dot. założeń budżetu na rok 2011, a także planami zamrożenia płac funkcjonariuszy Policji w roku 2011 i latach kolejnych, wnosi do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o podjęcie decyzji o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w tej sprawie.

UZASADNIENIE

Informacje nt. ograniczenia budżetów Policji i innych służb mundurowych w roku 2011, a także o planach zamrożenia płac policjantów i innych funkcjonariuszy służb mundurowych w roku 2011 i latach kolejnych, napływają do NSZZ Policjantów już od kilku miesięcy. Działania w tej sprawie NSZZP podejmował w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, kierując wystąpienia do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w czerwcu do kandydatów na urząd Prezydenta RP, a pod koniec lipca – do Prezesa Rady Ministrów, wyczerpując w ten sposób możliwości rozstrzygnięcia tej sprawy na drodze dialogu. Na ostatnie pismo skierowane do szefa rządu do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi.

            Prezydium ZG NSZZ Policjantów przypomina, że policjant jest zawodem szczególnego zaufania publicznego, wiążącym się również ze szczególnymi zagrożeniami, których dowodem jest stu kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji poległych w służbie od 1990 roku. Rozpoczęta w latach 2007-2009 modernizacja Policji i innych służb mundurowych miała być kontynuowana, ale z różnych powodów odstąpiono od jej dalszego ciągu. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk deklarował publicznie, m.in. przy okazji centralnych obchodów Święta Policji, że „dobrze zarabiający policjanci strzec będą naszego bezpieczeństwa” oraz, że policjanci jako pierwsi będą odczuwać skutki wychodzenia z kryzysu. Dzieje się dokładnie odwrotnie. Jako pierwsi skutki wychodzenia z kryzysu odczują nauczyciele, których płace w sposób istotny wzrosną, być może odczują je również sędziowie, dla których w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano wzrosty funduszu płac o blisko 4 %. Policjanci, będący najważniejszą częścią aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości, według najnowszych założeń nie mogą liczyć na nic. Mało tego: plany rządu przewidują zamrożenie płac nie tylko w roku 2011, ale i w latach kolejnych, do roku 2013 lub 2014 włącznie.

            W odczuciu reprezentującego funkcjonariuszy Policji NSZZ Policjantów jest to nie do przyjęcia, godzi w żywotne interesy naszego środowiska oraz naraża na szwank bezpieczeństwo publiczne i powszechne. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie wszelkich działań, zmierzających do zmiany stanowiska rządu, wzrostu płac funkcjonariuszy i waloryzacji budżetu Policji.

            Prezydium ZG NSZZ Policjantów postanawia o udziale przedstawicieli NSZZ Policjantów w proteście organizowanym przez NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniu 22 września 2010 roku oraz przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (przy udziale EuroCOP) w Brukseli w dniu 29 września 2010 roku. Celem obu tych protestów jest manifestacja niezadowolenia z polityki oszczędzania na sferze budżetowej oraz na służbach mundurowych, a także zmiana stanowiska rządu w sprawie waloryzacji płac. W dalszej kolejności ZG NSZZ Policjantów podejmie decyzję o akcji protestacyjnej, której przebieg skoordynuje z pozostałymi członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

   Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

                                

     Antoni DUDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr.TK

 
©2010 Powered by Minicity.it