Archiwum
Raport RPO PDF Drukuj Email

warunki służby

 
SPOTKANIE W BBN PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (F-21-2012_-_Komunikat_ze_spotkania_w_BBN_14.06.2012[1].pdf)F-21-2012_-_Komunikat_ze_spotkania_w_BBN_14.06.2012[1].pdf 401 Kb
 
emerytury PDF Drukuj Email

 

                                                                                   Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.

F-20/2012

 

KOMUNIKAT

ze spotkania przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

w sprawie uchwalonej przez Sejm RP

ustawy o emeryturach mundurowych 

 

               Przedstawiciele związków przedstawili Prezydentowi RP zastrzeżenia środowiska do uchwalonej przez Sejm RP ustawy emerytalnej służb mundurowych, a mianowicie:

Więcej…
 
zmiana ustawy emerytalnej uchwalaona PDF Drukuj Email

KOMUNIAKT Z DNIA 11.05.2012 r. W SPRAWIE UCHWALONEJ ZMIANY USTAWY EMERYTALNEJ

 
Stanowisko do projektu ustawy emerytalnej złożonej w Sejmie PDF Drukuj Email

 ZZ-290/2012

 STANOWISKO

 ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 330)

             Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podtrzymuje swoje uwagi zawarte w opinii z dnia 9 lutego 2012 roku skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do ówczesnego projektu rządowego datowanego 10.01.2012 roku (opinia w załączeniu).

             Projekt ustawy zawarty w druku sejmowym nr 330 odbiega od opiniowanego w lutym br. przez ZG NSZZ Policjantów pozornie jedynie w stosunkowo niewielkim stopniu, jednak wprowadzona obecnie zmiana zasad naliczania podstawy wymiaru emerytury, którą miałoby stanowić średnie uposażenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez żołnierza lub funkcjonariusza, kłóci się zarówno ze stanowiskiem NSZZ Policjantów i pozostałych związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych w tej sprawie, jak i z ustaleniami zespołu rządowo – związkowego, podczas których nigdy nie padła podobna propozycja. Należy zauważyć, że jakakolwiek zmiana zasad naliczania podstawy wymiaru emerytury w kierunku uznania za nią średniego uposażenia należnego przez okres roku, trzech lub więcej miałaby sens jedynie w przypadku gruntownej modyfikacji systemu płac funkcjonariuszy, pozwalającej na wydatny wzrost procentowego udziału dodatku służbowego i funkcyjnego w uposażeniu oraz powiązanie wysokości tych dodatków ze stażem służby. Należałoby również zagwarantować wówczas w ustawie coroczną waloryzację uposażeń co najmniej o stopę przewidywanej inflacji. Zastrzeżenie to jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, iż np. w latach 2010 - 2011 uposażenia funkcjonariuszy Policji były zamrożone, a w roku 2009 kwota bazowa, której wielokrotność stanowi przeciętną płacę funkcjonariuszy, była dla naszej grupy zawodowej zwaloryzowana o dwa punkty procentowe mniej niż dla większości grup zawodowych wchodzących w skład państwowej sfery budżetowej (1,9% wobec 3,9% dla większości pracowników p.s.b.). Trzeba też podkreślić, iż zapis projektu mówiący o tym, że podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza, nigdy nie był konsultowany ze związkami zawodowymi. Projekt rządowy ze stycznia br. mówił o tym, że podstawę taką winno stanowić średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 3 lat kalendarzowych. Obecny brak konsultacji społecznych w odniesieniu do tak ważnego zapisu stanowi jaskrawe naruszenie ustawy o związkach zawodowych i złamanie zasad dialogu społecznego obowiązujących w naszym kraju.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4
©2010 Powered by Minicity.it