Projekty aktów prawnych
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie urlopów PDF Drukuj Email

Analiza przedmiotowego projektu pozwoliła na sformułowanie dwóch uwag, które zostały przesłane do ZG.

  1. Zmiana § 12 rozporządzenia w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 3, wymagająca pełnienia służby przez co najmniej 9 miesięcy w roku, powinna uwzględniać, że pełnienie służby przez co najmniej 80 godzin w miesiącu powinna być wartością średnią w okresie 9 miesięcy.

  2. Prawo urlopu dodatkowego powinno przysługiwać również za pełnienie służby w warunkach narażenie na nadmierne, długotrwałe obciążenie narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy). Służba pełniona w takich warunkach jest wszak klasyfikowana jako uzasadniająca uznanie choroby jako POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY.

 

W załczeniu projekt

 
ZMIANA EMERYTALNE PDF Drukuj Email

12 lipca br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekty ustaw zawierających:

  • utawę z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • ustawę z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentówr
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf)projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf 6905 Kb
 
Nowa tabela stawek dodatku za stopień PDF Drukuj Email

 
projekt rozporządzenia PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 
projekt rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg PDF Drukuj Email

.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
©2010 Powered by Minicity.it