Zarząd NSZZP Drukuj


Zarząd Szkolny

  • młodszy inspektor  dr Aleksander Babiński - przewodniczacy
  • młodszy inspektor dr Ciszek Paweł - wiceprzewodniczacy
  • podinspektor Jacek Horoszkiewicz - wiceprzewodniczacy
  • podinspektor Piotr Mikosza
  • nadkomisarz Wojciech Olzacki

  • Komisja rewizyjna