emerytury Drukuj

 

                                                                                   Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.

F-20/2012

 

KOMUNIKAT

ze spotkania przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

w sprawie uchwalonej przez Sejm RP

ustawy o emeryturach mundurowych 

 

               Przedstawiciele związków przedstawili Prezydentowi RP zastrzeżenia środowiska do uchwalonej przez Sejm RP ustawy emerytalnej służb mundurowych, a mianowicie:

 • Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła uwagę na potrzebę wykreślenia z ustawy o Policji art. 41 ust. 2 pkt 4 (w tym odpowiednio tożsamych zapisów w ustawach pragmatycznych pozostałych służb mundurowych i żołnierzy) mówiącego o możliwości zwolnienia funkcjonariuszy ze służby w przypadku nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, który pozostaje w rażącej sprzeczności z ideą nowelizacji ustawy emerytalnej, mającej zachęcać policjantów do dłuższego pozostawania w służbie;
 • brak zabezpieczenia finansowego dla funkcjonariuszy, którzy nie osiągnęli wieku 55 lat, a przesłużyli 25 lat, istnieje realna potrzeba wprowadzenia świadczenia emerytalnego w okresie przejściowym;
 • nowy system emerytalny nie jest w żadnym elemencie motywacyjny, zachęcający do dłuższej służby obecnie służących funkcjonariuszy. Brak jest elementów progresywnego wzrostu dodatku służbowego w połączeniu z wysługą lat;
 • brak rzetelnego dialogu ze strony Rządu podczas spotkania uzgodnieniowego z MSW w sprawie ustawy emerytalnej;
 • niekorzystne rozwiązania w zakresie rent funkcjonariuszy, które powinno być na poziomie 70%, jeżeli funkcjonariusz nie jest zdolny do służby z powodu wypadku;
 • brak uregulowań dotyczących funkcjonariuszy wykonujących służbę
  w warunkach szczególnych np. antyterroryści, pirotechnicy, płetwonurkowie, jednostki specjalne;
 • brak rozwiązań dla żołnierzy wykonujących służbę w ramach kontraktów;
 • niekorzystny sposób naliczania podstawy wymiaru emerytury.

       Ponadto przedstawiono wniosek o jednoznaczne zdementowanie plotek i przecieków o toczących się pracach legislacyjnych zmierzających do pogorszenia warunków służby, uposażeń, dodatków, świadczeń i naliczania podstawy wymiaru emerytury. Fala plotek i spekulacji destabilizuje służby i negatywnie wpływa na nastroje, powodując niepotrzebnie wzrost liczby odejść ze służby.

 W odpowiedzi na zastrzeżenia związków Prezydent RP stwierdził:

 • Prezydent RP będzie "gwarantem" systemu zaopatrzeniowego dla służb mundurowych - bo specyfika służby tego wymaga;
 • sposób naliczania podstawy emerytury zaproponowany w ustawie "stabilizuje podejmowanie decyzji kadrowych w kierunku potrzeb służby";
 • pojęcia "nabycie uprawnień" wynikające z ustaw pragmatycznych
  i "przysługuje uprawnienie" nie budzą poważnych wątpliwości pod względem prawnym i zgodności z Konstytucją RP;
 • art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji zostanie poddany analizie i po "EURO 2012" Prezydent rozważy możliwość wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie;
 • podstawą do oceny służby powinny być głównie względy płacowe, "uposażenie to podstawa i o to musicie walczyć" - stwierdził Prezydent Bronisław Komorowski.

                Na zakończenie spotkania Prezydent RP zaakceptował propozycję Federacji ZZSM podjęcia na szczeblu BBN prac nad problemami służb mundurowych, w tym dotyczących przyjętej ustawy emerytalnej, po zakończeniu "EURO 2012".

               W ocenie Federacji przyjęte ustalenia dają szansę na uspokojenie nastrojów w środowisku oraz powstrzymanie się decydentów od wprowadzenia w przyszłości niekorzystnych rozwiązań destabilizujących służby.

               Ponadto Prezydent stwierdził, że przyjęty system emerytalny powinien być oceniany co drugi rok, m.in. pod kątem konkurencyjności "zawodów mundurowych".

               Prezydent Bronisław Komorowski poinformował uczestników spotkania, że wyda oświadczenie o potrzebie przywrócenia poczucia stabilizacji w służbach mundurowych oraz zaprosił na kolejne spotkanie w lipcu br.

          

Przewodniczący ZG NSZZP

 

Antoni Duda

 

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”                     Przewodniczący KKW NSZZ FSG

 

Krzysztof Oleksak                                                    Mariusz Tyl

 

 

        Przewodniczący ZG NSZZ PP                         Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P

 

Krzysztof Hetman                                          Andrzej Szary