ZMIANA EMERYTALNE Drukuj

12 lipca br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekty ustaw zawierających:

  • utawę z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  • ustawę z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentówr
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf)projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.pdf 6905 Kb